Fundiranje (temeljenje objekata)

Home Fundiranje (temeljenje objekata)

GRADITELJ NS ima višedecenijsko iskustvo u izvođenju radova na iskopu i zašttiti dubokih građevinskih jama, do dubine cca 10m, sa svim potrebnim pratećim radovima, snižavanje n.p.v., osiguranju susednih objekata i drugo.
Zavisno od uslova na terenu, nivoa podzemnih voda, vrste i dubine fundiranja objekata, popložaja susednih objekata, zaštitu građevinske jame vršimo na jedan od sledećih načina ili njihovom kombinacijom:

  1. zaštitna konstrukcije tipa “Graditelj NS“ (razvijena i praktično dokazana na velikom broju objekata)
  2. izrada šipova fi 400, 600, 800 mm, po obodu građevinske jame do potrebne dubine;
  3. izrada dijafragmi debljine 45 i 60 cm, a do potrebne dubine;
  4. izrade “mega“ šipova;
  5. ojačanja tla ispod objekata sa šipovima fi 400, fi 600, fi 800 mm.;

Izrada geomehanički eleborata (akreditovana laboratorija), projekata fundiranja i zaštite susednih objekata, projekata za snižavanje nivoa podzemne vode putem depresionih bunara i izvođenje istih.
Pored dokazanog inženjerskog kadra i obučene radne snage, posedujemo savremenu mehanizaciju i moćnu kompaktnu opremu, koja nas izdvaja od konkurencije.

mar 2023
sep 2016
sep 2016
sep 2016
feb 2016