Fundiranje (temeljenje objekata)

Home Fundiranje (temeljenje objekata)
a

GRADITELJ NS ima višedecenijsko iskustvo u izvođenju radova na fundiranju (temeljenju) do dubine 10 m sa zaštitom susednih objekata putem:

  1. konstrukcije tipa “Graditelj NS“ (razvijena i praktično dokazana na više od trideset objekata)
  2. izrade obodnih šipova f 400, 600, 800 mm do potrebne dubine;
  3. izrade dijafragmi (platna dužine 2,5m) debljine 45 i 60 cm, a do potrebne dubine;
  4. izrade “mega“ šipova;
  5. ojačanja tla ispod objekata sa “CFA“ šipovima f 400, f 600, f 800 mm.;
  6. iskopa -“mršavi“ beton;
  7. radova na konstrukciji po dogovoru

Izrada geomehanički eleborata (akreditovana laboratorija), projekata fundiranja i zaštite susednih objekata, projekata za snižavanje nivoa podzemne vode putem depresionih bunara i izvođenje istih.
Pored dokazanog inženjerskog kadra i obučene radne snage, posedujemo savremenu mehanizaciju i moćnu kompaktnu opremu, poput MAT HR 130, koja nas izdvaja od konkurencije.

mar 2023
sep 2016
sep 2016
sep 2016
sep 2016
feb 2016