,

Bazeni za kiseljenje kupusa

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Futog
  • PROIZVODNA HALA: Bazeni, pakirnica, hladnjača
  • BROJ BAZENA: 30
  • UKUPNA ZAPREMINA BAZENA: 1000 m3
  • GODINA GRADNJE: 2010/2011 god.
  • INVESTITOR: PG „Milorad Majkić“