Reference

Home Reference

ZA SVE OVE POSLOVE POSEDUJEMO:

  • Iskusan i dokazan inženjerski kadar
  • Obučenu radnu snagu
  • Vlastitu kompletnu mehanizaciju i opremu i sve radimo u sopstvenoj režiji