O nama

Home O nama
O nama

29

godina sa vama

O nama

O NAMA

Građevinsko preduzeće “Graditelj NS” d.o.o. je osnovano 15.04.1994 godine na temeljima dugotrajnog profesionalnog iskustva i stručnosti gdina Ljupka Kalabe, dipl.inž.građ., osnivača i vlasnika društva, na brojnim domaćim i međunarodnim projektima.

Od desetak zaposlenih sa nekoliko vozila do danas, preraslo je u organizaciju sa preko 350 stalno zaposlenih, u potpunosti opremljeno svim neophodnim tehničko-tehnološkim i ljudskim resursima za uspešno izvođenje radova, ispunjenje, pa i prevazilaženje očekivanja klijenata.

Preduzeće se u potpunosti nalazi u privatnom vlasništvu.

1994

10 zaposlenih

2004

50 zaposlenih

2014

250 zaposlenih

2023

350 zaposlenih

Delatnost - Nudimo:

ZA SVE OVE POSLOVE POSEDUJEMO:

  • Iskusan i dokazan inženjerski kadar,
  • Obučenu radnu snagu,
  • Vlastitu kompletnu mehanizaciju i opremu i sve radimo u sopstvenoj režiji.

Licence i sertifikati

Preduzeće „Graditelj NS“ poseduje Veliku licencu za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, ili nadležni organ autonomne pokrajine.