ZAŠTITA I ISKOP GRAĐEVINSKE JAME ZA OBJEKAT U UL. KISAČKA 55 U NOVOM SADU

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Novi Sad
  • Opis: Zaštita građevinske jame
  • Izvođenje radova: 2015.
  • Investitor: „GAT“ doo, Novi Sad