Licence

Home Licence
Licence

29

godina sa vama

Licence

LICENCE

Preduzeće „Graditelj NS“ poseduje Veliku licencu za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, ili nadležni organ autonomne pokrajine, i to za izvođenje radova na:

HIDROTEHNIČKIM OBJEKTIMA

 • Za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje (IO10G3).
 • Za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije (I071G3);
 • Za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s (IO72G3);
 • Za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s (IO73G3);
 • Za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300ha (IO80G3);
 • Za putnička pristaništa i luke (I120G3);

MAŠINSKIM INSTALACIJAMA

 • Na objektima vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije (IO71M2);
 • Objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s (IO72M2);
 • Objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s (IO73M2).

SAOBRAĆAJNICE

 • Putevi prvog i drugog reda (I131 G2)
 • Putni objekti (mostovi) i granični prelazi (I132 G1)