Sanacija klizišta – Sr.Karlovci

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Petrovaradinska ulica, Sr. Karlovci
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2012 god.
  • INVESTITOR: Opština Sremski Karlovci