Tržni centar „Merkator“ – Novi Sad

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Bul. Oslobođenja, Novi Sad
  • IZVRŠENI RADOVI: Obezbeđenje dubokih temeljnih jama, pobijanje šipova, izolacija i temeljenje
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2006 god.
  • INVESTITOR: TL „Merkator“, Novi Sad