ZAŠTITA TEMELJNE JAME NA STAMBENOM OBJEKTU U NOVOM SADU

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

Zaštita temeljne jame na stambenom objektu u Veselina Masleše 26, Novi Sad.

  • INVESTITOR: City Gradnja
  • OPIS: Izvršeni su radovi na zaštiti temeljne jame na stambenom objektu ojačanjem tla ispod objekata sa “CFA“ šipovima fi 600 mm u Ulici Veselina Masleše, Novi Sad. Mehanizacija korištena za pobijanje šipova je MAIT HR 130. MAIT HR 130 je naša najveća i najmoćnija mašina koju imamo. Proizvedena je 2018. kao moćna i kompaktna oprema za bušenje, koja može da buši velike prečnike pomoću kašika i propelera sa automatskim sistemom za nivelisanje i elektronskim brojačem dubine.
  • GODINA: 2022.