Visokogradnja

Home Visokogradnja

GRADITELJ NS poseduje dokazan inženjerski kadar, obučenu radnu snaga, savremenu i sveobuhvatnu mehanizaciju za sve poslove na izgradnji i rekonstrukciji objekata visokogradnje. Uspešno izvodimo sve grube građevinske radove, građevinsko-zanatske radove, radove na mašinskim, elektro i vodovodinim instalacijama. Takođe izvodimo sve radove na uređenju okoline i niskogradnji objekta.

dec 2019
sep 2016
sep 2016
sep 2016