BUŠENJE DEPRESIONIH BUNARA

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Beograd
  • Opis: Depresioni bunari
  • Izvođenje radova: 2015.
  • Investitor: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Beograd