Izrada saobraćajnica, platoa i spoljno uređenje

Home Izrada saobraćajnica, platoa i spoljno uređenje

GRADITELJ NS je potpuno tehnički i tehnološki opremljen za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i rehabilitaciji saobraćajnica, puteva, parkinga i platoa sa kolovoznim zastorom od asfalta, betona, prirodnog kamena i prefabrikovanih betonskih elemenata.

sep 2016
sep 2016