,

„Dom zdravlja“ – Futog

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Futog
  • POVRŠINA OBJEKTA: 1200 m2
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2011/2012 god.
  • INVESTITOR: „Dom zdravlja“, Novi Sad