,

„McDonald’s – McDrive“ – Novi Sad

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Bul. Jaše Tomića bb, Novi Sad
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2013 god.
  • INVESTITOR: „Nicefoods“