Privatnost

Home Privatnost

IZDAVAČ SAJTA

Svrha objavljivanja ovog sajta, dostupnog na adresi: www.graditelj-ns.co.rs, jeste pružanje informacija u vezi privrednog društva GP GRADITELJ NS DOO NOVI SAD.

Sajt objavljuje privredno društvo:

 • Naziv preduzeća: GP GRADITELJ NS DOO NOVI SAD
 • Datum osnivanja: 15.04.1994.
 • Šifra delatnosti preduzeća: 45250
 • Matični broj: 08582165
 • Jedinstveni identifikacioni broj (PIB): 100398338
 • Sedište preduzeća: Novi Sad, Rumenački put 2
 • Telefon/faks: tel/fax: 021- 6317 647 tel: 021-6311 366
 • e-mail: office@graditelj-ns.co.rs

PRAVNA NAPOMENA

Poštovani, navedeni prevod sajta i pravnih napomena na Engleski jezik, predstavlja slobodan prevod originalnog teksta na srpskom jeziku. U slučaju nesuglasica i kolizije u tumačenju, prednost ima verzija na Srpskom jeziku.

INTELEKTUALNA SVOJINA

 • Osim ukoliko se ne naglasi drugačije, intelektualna prava i sadržaj iz dokumenata objavljenih na sajtu i iz svakog elementa kreiranog za ovaj sajt, predstavljaju isključivo vlasništvo GP „GRADITELJ NS“ d.o.o.
 • Umnožavanje svih dokumenata, dozvoljeno je isključivo u informativne, odnosno privatne i lične svrhe, dok je svako drugo umnožavanje i upotreba kopija u druge svrhe izričito zabranjena, i isključivo po izričitom i pismenom odobrenju vlasnika sajta.
 • Način i uslovi upotrebe sajta potpadaju pod zakone R. Srbije čiji će sudovi imati isključivu nadležnost u slučaju bilo kakvog spora.
 • „GRADITELJ NS“ d.o.o. zadržava pravo da izmeni ili na drugi način promeni sadržaj informacija i dokumenata objavljenih na sajtu, u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja.

ODGOVORNOST

 • Posetioci sajta moraju učiniti dodatne napore kako bi proverili tačnost objavljenih informacija, pre nego postupe po njima, uprkos tome što je preduzeće s krajnjom pažnjom pristupilo izradi sajta.
 • Isto tako, privredno društvo se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, bez obzira na razloge, poreklo, prirodu ili posledicu, a izazvane pristupom ili nemogućnošću pristupa na sajt, upotrebom sajta i/ili držanjem informacija kao tačnih koje dolaze direktno ili indirektno sa sajta, a u skladu sa zakonskim okvirima.