ZAŠTITA ISKOPA GRAĐEVINSKE JAME SA SNIŽENJEM NPV ZA OBJEKAT SILOSA ZA ŽITARICE SA PRATEĆIM OBJEKTIMA U BEOČINU

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Beočin
  • Opis: Zaštita građevinske jame i snižavanje NPV
  • Izvođenje radova: 2015.
  • Investitor: „Karin Komerc MD“, Veternik