Drenaža – Sportski centar Senta

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Sportski centar, Senta
  • PREČNIK DRENAŽNIH CEVI: 110mm
  • GODINA GRADNJE: 2010 god.
  • INVESTITOR: GP „Best izgradnja“, Novi Sad