Politika integrisanog sistema menadžmenta

Home Politika integrisanog sistema menadžmenta

Politika integrisanog sistema menadžmenta građevinskog preduzeća Graditelj NS d.o.o. Novi Sad

Građevinsko preduzeće Graditelj NS d.o.o. Novi Sad je osnovano 1994. godine sa ciljem da se tržišno ponaša, stalno razvija i dugo traje, kroz projektovanje, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i održavanje objekata svih klasa, proizvodnju betona i prefabrikovanih betonskih elemenata i snimanje cevovoda inspekcijskom kamerom.

Preduzeće razvija i projektni biro za projektovanje te unapređenje tehnologije građenja.

Politika integrisanog sistema menadžmenta GP Graditelj NS d.o.o. Novi Sad prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2018 i SRPS ISO/IEC 27001:2014 zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva i očekivanja zainteresovanih strana, uz stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja.

Imajući u vidu svrhu i kontekst organizacije i njeno strateško usmerenje, rukovodstvo GP Graditelj NS d.o.o. Novi Sad se opredelilo za sledeću politiku integrisanog sistema menadžmenta:

 • Primena i poštovanje zakona, propisa, kodeksa, standarda i inženjerskih principa.
 • Ispunjavanje zahteva korisnika poštovanjem načela profesionalnosti, stručnosti, odgovornosti, zakonitosti u radu, definisanih rokova, izbor i predlog optimalnog rešenja za svakog korisnika.
 • Završavanje svakog preuzetog posla u roku i sa najvećim mogućim kvalitetom.
 • Konstantna edukacija, usavršavanje, informisanje, motivisanje i stvaranje mogućnosti za napredovanje radnika.
 • Uređenje spoljnog izgleda gradilišta na način koji ostavlja dobar utisak (perfektno obezbeđenje zone rada, sačuvano zelenilo, omogućen ulaz u dvorišta u svim uslovima, počišćena ulica i što kraći zastoji prolaza vozila, uredno uskladišten materijal, čiste građevinske mašine, sprovođenje aktivnosti na upravljanju otpadom i zaštiti životne sredine, korektan odnos radnika prema prolaznicima, nakon završetka posla oprema i materijal ostavljeni u pravilnom-dogovorenom rasporedu, odmori i “kafe” pauze organizovano i prema dogovoru, nakon završetka posla gradilište očišćeno i bezbedno).
 • Postizanje dobrog imidža i rejtinga kvalitetnim ispunjenjem ugovornih obaveza kompleksnom i kvalitetnom opremom, iskusnim kadrovskim potencijalom, stalnim usavršavanjem, kontrolom izvršenih radova, adekvatnom i redovnom naknadom i nagradama radnicima za kvalitetno izvedene radove, zaštitom životne sredine, bezbednosti i zdravlja radnika, stalnim poboljšavanjem energetske performanse i sistema menadžmenta energijom, nabavkom energetski efikasnih proizvoda i usluga kao i bezbednosti informacija u sistemu.
 • Primena procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na riziku.
 • Sprečavanje štetnih uticaja na životnu sredinu kroz sprečavanje zagađivanja, zaštita prirodnog okruženja od štete i degradacije, koja nastaju pod uticajem aktivnosti organizacije, upravljanje otpadom.
 • Upravljanje svim procesima bezbednosti i zdravlja na radu koje uključuje posvećenost eliminisanju opasnosti i smanjivanju OH&S rizika, posvećenost konsultovanju i učestvovanju radnika, a tamo gde postoje, i predstavnika radnika.
 • Poboljšavanje energetske performanse koje obuhvata korišćenje energije, energetsku efikasnost i potrošnju energije, kao i nabavku energetski efikasnih proizvoda i usluga i projektovanje namenjeno poboljšavanju energetske performanse.
 • Održavanje poverljivosti, integriteta i raspoloživosti informacija primenom procesa menadžmenta rizikom i sticanje poverenja zainteresovanih strana da se rizikom adekvatno upravlja.
 • Dosledna primena i stalno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima referentnih standarda, obezbeđenje okvira za postavljanje i preispitivanje ciljeva integrisanog sistema menadžmenta, osiguravanje raspoloživosti informacija i neophodnih resursa za postizanje opštih i posebnih ciljeva.

Svi radnici se obavezuju i prihvataju da razvijaju kulturu kvaliteta i da na svojim radnim mestima izvršavaju svoje zadatke, održavaju radnu i tehnološku disciplinu a sve to u skladu sa utvrđenom politikom integrisanog sistema menadžmenta.

Politika integrisanog sistema menadžmenta je prihvaćena od strane rukovodstva, koje je odgovorno za njeno sprovođenje u skladu sa zahtevima referentnih standarda i obavezujuća je za sve učesnike procesa rada u društvu.

Novi Sad, 01.11.2022.

Direktor, Ljupko Kalaba, dipl.građ.inž.