Politika integrisanog sistema menadžmenta

Home Politika integrisanog sistema menadžmenta
a

Politika integrisanog sistema menadžmenta građevinskog preduzeća Graditelj NS d.o.o. Novi Sad

Građevinsko preduzeće Graditelj NS d.o.o. Novi Sad je osnovano 1994. godine sa ciljem da se tržišno ponaša, stalno razvija i dugo traje, kroz projektovanje, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i održavanje objekata svih klasa, proizvodnju betona i prefabrikovanih betonskih elemenata i snimanje cevovoda inspekcijskom kamerom.

Preduzeće razvija i projektni biro za projektovanje te unapređenje tehnologije građenja.

Politika integrisanog sistema menadžmenta GP Graditelj NS d.o.o. Novi Sad prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2018 i SRPS ISO/IEC 27001:2014 zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva i očekivanja zainteresovanih strana, uz stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja.

Imajući u vidu svrhu i kontekst organizacije i njeno strateško usmerenje, rukovodstvo GP Graditelj NS d.o.o. Novi Sad se opredelilo za sledeću politiku integrisanog sistema menadžmenta:

 • Primena i poštovanje zakona, propisa, kodeksa, standarda i inženjerskih principa.
 • Ispunjavanje zahteva korisnika poštovanjem načela profesionalnosti, stručnosti, odgovornosti, zakonitosti u radu, definisanih rokova, izbor i predlog optimalnog rešenja za svakog korisnika.
 • Završavanje svakog preuzetog posla u roku i sa najvećim mogućim kvalitetom.
 • Konstantna edukacija, usavršavanje, informisanje, motivisanje i stvaranje mogućnosti za napredovanje radnika.
 • Uređenje spoljnog izgleda gradilišta na način koji ostavlja dobar utisak (perfektno obezbeđenje zone rada, sačuvano zelenilo, omogućen ulaz u dvorišta u svim uslovima, počišćena ulica i što kraći zastoji prolaza vozila, uredno uskladišten materijal, čiste građevinske mašine, sprovođenje aktivnosti na upravljanju otpadom i zaštiti životne sredine, korektan odnos radnika prema prolaznicima, nakon završetka posla oprema i materijal ostavljeni u pravilnom-dogovorenom rasporedu, odmori i “kafe” pauze organizovano i prema dogovoru, nakon završetka posla gradilište očišćeno i bezbedno).
 • Postizanje dobrog imidža i rejtinga kvalitetnim ispunjenjem ugovornih obaveza kompleksnom i kvalitetnom opremom, iskusnim kadrovskim potencijalom, stalnim usavršavanjem, kontrolom izvršenih radova, adekvatnom i redovnom naknadom i nagradama radnicima za kvalitetno izvedene radove, zaštitom životne sredine, bezbednosti i zdravlja radnika, stalnim poboljšavanjem energetske performanse i sistema menadžmenta energijom, nabavkom energetski efikasnih proizvoda i usluga kao i bezbednosti informacija u sistemu.
 • Primena procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na riziku.
 • Sprečavanje štetnih uticaja na životnu sredinu kroz sprečavanje zagađivanja, zaštita prirodnog okruženja od štete i degradacije, koja nastaju pod uticajem aktivnosti organizacije, upravljanje otpadom.
 • Upravljanje svim procesima bezbednosti i zdravlja na radu koje uključuje posvećenost eliminisanju opasnosti i smanjivanju OH&S rizika, posvećenost konsultovanju i učestvovanju radnika, a tamo gde postoje, i predstavnika radnika.
 • Poboljšavanje energetske performanse koje obuhvata korišćenje energije, energetsku efikasnost i potrošnju energije, kao i nabavku energetski efikasnih proizvoda i usluga i projektovanje namenjeno poboljšavanju energetske performanse.
 • Održavanje poverljivosti, integriteta i raspoloživosti informacija primenom procesa menadžmenta rizikom i sticanje poverenja zainteresovanih strana da se rizikom adekvatno upravlja.
 • Dosledna primena i stalno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima referentnih standarda, obezbeđenje okvira za postavljanje i preispitivanje ciljeva integrisanog sistema menadžmenta, osiguravanje raspoloživosti informacija i neophodnih resursa za postizanje opštih i posebnih ciljeva.

Svi radnici se obavezuju i prihvataju da razvijaju kulturu kvaliteta i da na svojim radnim mestima izvršavaju svoje zadatke, održavaju radnu i tehnološku disciplinu a sve to u skladu sa utvrđenom politikom integrisanog sistema menadžmenta.

Politika integrisanog sistema menadžmenta je prihvaćena od strane rukovodstva, koje je odgovorno za njeno sprovođenje u skladu sa zahtevima referentnih standarda i obavezujuća je za sve učesnike procesa rada u društvu.

Novi Sad, 01.11.2022.

Direktor, Ljupko Kalaba, dipl.građ.inž.