KANALIZACIJA UPOTREBLJENIH VODA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA, OD LOKALITETA ISTOČNO OD ZRENJANINSKOG PUTA DO ULICE BAJČI ŽILINSKOG U NOVOM SADU

MONTAŽA DUKTILNOG PREDIZOLOVANOG CEVOVODA ø710mm PREKO MOSTA PRIPREMA TEHNOLOGIJE PREDIZOLOVANJA DUKTILNIH CEVI DN500 MONTAŽA MOBILNE SKELE ZA MOST DETEKCIJA PREDNAPREGNUTIH KABLOVA I ARMATURE I MONTAŽA ANKER PLOČA ZA NOSAČE CEVOVODA MONTAŽA NOSAČA CEVOVODA I TRANSPORTNOG INP PROFILA MONTAŽA CEVOVODA – DETALJI TRANSPORTNIH ELEMENATA MONTAŽA CEVOVODA – REDOSLED OPERACIJA MONTAŽA CEVOVODA – SPAJANJE CEVI MONTAŽA CEVOVODA […]

IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA BAČKA TOPOLA

Lokacija: Bačka Topola, leva obala vodotoka Krivaja Opis: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Bačka Topola. Klasifikacioni broj objekta je 126500, a kategorija V. Izgradnja obuhvata izgradnju: crpne stanice sa grubom rešetkom šaht merača proticaja influenta egalizacionog bazena razdelnog šahta SBR bazena kanalskog merača proticaja izlivne glave statičkog mešača stanice za dezinfekciju gravitacionog ugušćivač […]

IZGRADNJA MALOPRODAJNOG OBJEKTA LIDL RS U BEČEJU

Lokacija: Ulica Danila Kiša 10a, Bečej Opis: Izgradnja maloprodajnog objekta po sistemu „ključ u ruke“. Objekat je prizeman ukupne bruto površine 2191,30 m2, ukupne neto površine 2056,27 m2, visine 6,90 m (5,90 m). Klasifikacioni broj objekta je 123002, a kategorija V. Godina izvođenja: jun 2019. – decembar 2019. Investitor: LIDL Srbija, Nova Pazova

RADOVI NA IZGRADNJI NEDOSTAJUĆIH SADRŽAJA NA GP NAKOVO

Lokacija: Granični prelaz Nakovo-Lunga Opis: U okviru projekta izgradnje nedostajaćih sadržaja na GP Nakovo-Lunga izvedeni su radovi na izgradnji: platforme za pregled kamiona (dim. 16,66х2,02 m) kontrolne kabine 1 (dim. 3,50х1,50х2,81 m) kontrolne kabine 2 (dim. 3,50х1,50х2,81 m) produženju saobraćajnog ostrva, dva naletna betonska stuba i automatske rampe nadstrešnice (dim. 24,30х25,00 m) pešačkog prolaza (pov. […]

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE VODE BRESJE U ALEKSINCU

Lokacija: Aleksinac , selo Subotinac Opis: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje vode Bresje u Aleksincu kapaciteta 330 l/s. Izvedeni radovi na pumpnoj stanici sa nabavkom i ugradnjom hidromašinske i elektro opreme. Godina izvođenja: decembar 2017. – jun 2019. Investitor: JKP „Vodovod i kanalizacija“ Aleksinac

Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za preradu vode „Bresje“ u Aleksincu

https://www.graditelj-ns.co.rs/wp-content/uploads/2018/01/bresje.mp4Opis: rekonstrukcija postojećih objekata– raspodelne komore, fokulatora i taložnice, galerije filtera, upravne zgrade; izgradnja novih objekata– objekat ozonizacije, spratnosti P+1, dimenzija 21.43×9.8m u osnovi, ukupne bruto površine 420m²; pasarele, bruto površine 35,26m² koja povezuje objekat za ozonizaciju sa postojećim objektom-cevnom galerijom; taložnice-lagune, armirano betonski objekat koncipiran kao otvoreni bazen koji se sastoji od ulivnog šahta, […]