POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA BAČKA TOPOLA

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Bačka Topola na K.P. 3262 K.O. Bačka Topola

Opis: Izgradnja je obuhvatila objekte i procesne jedinice za prečišćavanje otpadnih voda sa pratećim objektima i infrastrukturom, u okviru K.P. 3262 K.O. Bačka Topola.

Lokacija: Bačka Topola

Investitor: Opština Bačka Topola

Godina izgradnje: 2020.