IZGRADNJA REZERVOARA SA HIDROTEHNIČKIM INSTALACIJAMA ZA FUDBALSKI SADION „TSC“ BAČKA TOPOLA

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

Opis: Izgrađen je rezervoar sa hidrotehničkim instalacijama za stadion u Bačkoj Topoli.

Investitor: FK“TSC“ Bačka Topola

Lokacija: Bačka Topola

Godina izvođenja: 2021. godina