Uspešno završeno prespajanje gasovodne mreže u Subotici zbog izgradnje brze pruge

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

Dana 26.12.2022. uspešno je završeno prespajanje gasovodne mreže u Subotici. Zbog omogućavanja daljih radova na izuzetno važnom projektu za našu državu, kao što je izgradnja brze pruge Beograd – Budimpešta, deonica Novi Sad – Subotica – sa Mađarskom državnom granicom bilo je potrebno prespojiti gasovodnu mrežu u Subotici.

Iako je najavljeno da će prespajanje gasovodne mreže zahtevati celodnevno zaustavljanje isporuke gasa u gradu, iznalaženjem odgovarajućih tehničkih i bezbednosnih rešenja uz terenski rad od tri sata ujutru i odličnu saradnju sa JKP „Subotica gas“ posao je uspešno završen bez obustavljanja isporuke gasa u svim delovima grada.