IZGRADNJA KOMPLEKSA SILOSA ZA SKLADIŠTENJE ŽITARICA NA LOKACIJI RUMENKA

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

IZGRADNJA KOMPLEKSA SILOSA ZA SKLADIŠTENJE ŽITARICA NA LOKACIJI RUMENKA

Lokacija: Rumenka

Opis: Izgrađen je kompleks objekata za skladištenje žitarica koji obuhvata silos ćelije kapaciteta 14.000 m3 i podna skladišta 11.000 m3. Ovo je najveći logistički centar u Srbiji austrijske kompanije RWA.

Godina izvođenja: 2020

Investitor: RWA Novi Beograd