NASUTA BRANA NA DEPONIJI ZA ODLAGANJE CRVENOG MULJA TG “ALUMINA” U ZVORNIKU

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

Projektovanje, praćenje izgradnje i kontrolna geomehanička ispitivanja u toku izgradnje

Opis: Za odlaganje crvenog mulja, koji nastaje kao nus produkt iz proizvodnog procesa Tvornice glinice “Alumina” formirana je deponija pregrađivanjem, nasutom branom, doline Bijelog Potoka, leve pritoke reke Sapne, koja se uliva u reku Drinu.

Od davne 2008. godine Građevinsko preduzeće “Graditelj-NS” je aktivno uključeno u izgradnju pojedinih etapa II faze, nadvišenja brane, kao i na geotehničkim i geodetskim osmatranjima.

Lokacija:  Zvornik, Republika Srpska, Tvornica glinice “Alumina”

Investitor: Tvornica glinice “Alumina”, Zvornik

Godina izvođenja: U kontinuitetu od 2008. godine do danas