,

Uspešno završeno izmeštanje magistralnog cevovoda na trasi autoputa Ruma – Šabac

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

Dana 19.03.2023. uspešno je završeno izmeštanje magistralnog vodovodnog cevovoda AC Ø 600 L= 800m na trasi autoputa Ruma – Šabac. Deo cevovoda koji povezuje izvorište JP „Vodovod“ u Jarku, sa fabrikom vode, ukršta se sa trasom budućeg auto-puta Ruma – Šabac, tako da se radilo o obimnim, ali neophodnim radovima na prevezivanju cevovoda sirove vode.

Zahvaljujući stručnom inženjerskom kadru, obučenoj radnoj snazi, te savremenoj mehanizaciji  radovi su završeni prema planiranoj satnoj dinamici.