Vinarija „Živanović“ – Sr.Karlovci

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Sremski Karlovci
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2009 god.
  • INVESTITOR: Vinarija „Živanović“, Sr.Karlovci