Vinarija Atos Fructum u Maloj Remeti

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Vinarija/podrum vina „Atos fructum“ sa pratećim objektima
  • Lokacija objekta: Mala Remeta
  • Opis: radovi na vinariji i sokari, mašinski servisni blok; izgradnja magistralnog vodovoda DN225 za navodnjavanje voćnjaka; adaptacija i rekonstrukcija objekta visokogradnje
  • Izvođenje radova: 2013./2014.
  • Investitor: “Atos Fructum” d.o.o., Mala Remeta