SANACIJA KOLOVOZA U ULICI PARTIZANSKA U PADEJU

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Padej
  • Opis: ugradnja 1.374 t asfaltne mase
  • Izvođenje radova: 2015.
  • Investitor: JP Direkcija za izgradnju opštine Čoka