ODRŽAVANJE SISTEMA DEGAZACIJE DEPONIJE- POLJE S III

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Novi Sad
  • Opis: sanacija degazatora
  • Izvođenje radova:2016.
  • Investitor: JKP „Čistoća“, Novi Sad