IZGRADNJA KOLEKTORA II, KOLEKTORA VII I GLAVNOG CEVOVODA

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Subotica
  • Vrsta cevi i prečnik: Duktil DN 1600, 1400, 800, 500, 400, 300, 250, GRP (Hobas) DN 1600, 900, 600, 500, 700, 800, PVC DN 400, 315, 200, PE DN 110 (mm) u dužini L=12.500,0m
  • Izvođenje radova: 2014.
  • Investitor: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Subotica