Aktuelni projekti i novosti

Zaštita temeljne jame na stambenom objektu u Novom Sadu

OSNOVNI PODACI:

Počela su radovi na zaštiti temeljne jame na stambenom objektu u Veselina Masleše 26, Novi Sad

  • INVESTITOR: City Gradnja
  • OPIS: Počela su radovi na dubokom temeljenju za stambeno poslovni objekat u Ulici Veselina Masleše, Novi Sad. Mehanizacija za pobijanje šipova je MAIT HR 130. MAIT HR 130 je moćna i kompaktna oprema za bušenje koja može da buši velike prečnike pomoću propelera i kašika, poseduje različite komplete koji omogućavaju rad širokog spektra poslova. HR 130 je opremljen elektronskim meračem, automatskim sistemom za nivelisanje.
  • GODINA: 2022.