SEKUNDARNA FEKALNA KANALIZACIONA MREŽA U BAČKOM JARKU

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Bački Jarak
  • Opis: Izgradnja dela sekundarne fekalne kanalizacione mreže u Bačkom Jarku PVC DN315, DN250 i DN200 sa priključcima; dužina trase 1400,00m’
  • Godina izvođenja radova: 2018/2019.
  • Investitor: Opština Temerin