Rezervoar za industrijsku vodu – Gajdobra

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • OBJEKAT: AB rezervoar za industrijsku vodu
  • LOKACIJA: Gajdobra
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2012 god.
  • INVESTITOR: „Alwag“ d.o.o.