REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE OD REZERVOARA “TRANDŽAMENT” DO “PETROVARADINSKE TRVĐAVE” SA NABAVKOM I UGRADNJOM MATERIJALA

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: od Trandžamenta do Petrovaradinske tvrđave
  • Vrsta cevi, prečnik i dužina:PEHD DN160 mm u dužini L=1385,0m
  • Izvođenje radova: 2016.
  • Investitor: JKP “Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad