Rekonstrukcija kanalizacione mreže – Novi Sad

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Bul. Mihajla Pupina, Novi Sad
  • VRSTA CEVI I PREČNIK: 600mm – Duktil DN600
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2011 god.
  • INVESTITOR: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Sad