Izvođenje zemljanih, betonskih, armiranobetonskih i zidarskih radova na izgradnji objekta upravna zgrada kompanije LIDL u Staroj Pazovi.

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Potpisan ugovor sa “KONSTRUKTOR KONSALTING” d.o.o., Beograd