Radovi na izgradnji AB betonske prihvatne jame za repu i sanacija oštećenog cevovoda

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Investitor: Fabrika šećera”Crvenka” AD, Crvenka