Preduzeće je uspešno implementiralo sistem menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU: