Preduzeće je u postupku implementacije sistema prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU: