Prečistač otpadnih voda – Plandište

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Plandište
  • KAPACITET PREČISTAČA: 5.000 ES (Ekvivalent stanovnika)
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2010/2011 god.
  • INVESTITOR: Opština Plandište