Prečistač otpadnih voda – Pećinci

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Pećinci
  • KAPACITET PREČISTAČA: 8.800 ES (Ekvivalent stanovnika)
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2008 god.
  • INVESTITOR: Opština Pećinci