Postrojenje za preradu vode Štrand, Novi Sad

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta:  Liman, Novi Sad
  • Kapacitet prečišćavanja 1500 l/s,
  • Tehnologija prečišćavanja: O3, H2O2, GAU i NaOCl.
  • Investitor: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Sad

Tehnološka pumpna stanica je prvi objekat postmatrajući tok vode posle pešćanih filtera. U ovom objektu se pomoću 6 horizontalnih centrifugalnih pumpi ukupnog kapaciteta 1800 1/s voda dovodi u ...

Objekat za ozonizaciju je drugi objekat posmatrajući tok vode posle peščanih filtera. U ovom procesnom objektu se vrši tehnološki postupak ozonizacije vode u cilju dezinfekcije i razgradnje organskih jedinjenja ...

Treći objekat u procesnom nizu je GAU objekat sa rezervoarom. Aktivni Ugljalj kao osnova filterske ispune filtrira vodu koja se zatim hloriše i dovodi do novog rezervoara odakle se vrši dalje snadbevanje ...