Konstrukcija kolektora – Fruškogorska ulica, Liman, Novi Sad

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Fruškogorska ulica, Liman, Novi Sad
  • DIMENZIJA: 2,5×1,5m – svetli otvor
  • DUŽINA TRASE: 300m
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2012 god.
  • INVESTITOR: JKP Vodovod i kanalizacija, Novi Sad