KANALIZACIJA OTPADNIH VODA U NASELJU STEPANOVIĆEVO, SLIV CS1 I CS2

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Stepanovićevo
  • Vrsta cevi i precnik:PVC DN110-DN160 u dužini L=6335,0m
  • Izvođenje radova:2014.
  • Investitor: JP „Zavod za izgradnju grada“ Novi Sad