IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OTVORENO-ZATVORENOG BAZENA U RUMI- I FAZA

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Ruma
  • Opis: izvođenje radova na izgradnji otvoreno-zatvorenog bazena
  • Izvođenje radova:2012.
  • Investitor: JP za građevinsko zemljište i puteve Ruma