IZGRADNJA SISTEMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ŠABAC

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Šabac
  • Opis: Izgradnja PPOV
  • Izvođenje radova: 2013.
  • Investitor: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Beograd