Izgradnja PPOV u naseju Begeč

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Blok br.44, parcela 832 k.o.Begeč
  • Opis: Postrojenje za preradu otpadnih voda za 4000ES, zasnovano na SBR tehnologiji
  • Godina izvođenja radova: 2019.
  • Investitor: Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Novi Sad