Aktuelni projekti i novosti

Izgradnja postrojenja za preradu vode II sa pomoćnim radovima u Subotici SWUP III

OSNOVNI PODACI: