IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U OKVIRU POSLOVNOG KOMPLEKSA „LUXURY TANNERY“

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Ruma
  • Opis: Građevinski i građevinski-zanatski radovi; elektroinstalaterski radovi; radovi na spoljnoj kanalizaciji; hidrotehničke instalacije (cevi); hidrotehnološke instalacije
  • Izvođenje radova: 2014.
  • Investitor: „Luxury Tannery“ doo, Ruma