Izgradnja objekata zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

  • Lokacija objekta: Novi Sad
  • Opis: izgradnja objekta Hitne medicinske pomoći od 3250,0m², garaža i interne saobraćajnice
  • Izvođenje radova: 2017./2018.
  • Investitor: „GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJE“, Stevana Branovačkog br.3, Novi Sad